O adevărată sărbătoare a poeziei, miercuri, 6 iunie 2018, în Sala Baroc a Muzeului de Artă, la prezentarea volumului de poeme, semnat de poetul, jurnalistul și animatorul cultural George Schinteie. 

Multe volume de versuri semnate George Schinteie au fost simțite, gândite  și scrise sub imperiul timpului. Până la acest volum, VII au fost celelalte volume semnate de poetul timișorean, iar cel de-al VIII-lea este o sinteză a celorlalte.

„Umbra ceasornicului” este un volum-antologie, iar odată cu el se încheie proiectul pe care poetul George Schinteie l-a început în anul 2015, atunci când și-a propus să publice câte un volum de versuri până la împlinirea vârstei de 70 ani. 

Inițial poetul a gândit această antologie, doar din trei volume, cele cărora le-a dat ca titlu, vârsta pe care a împlinit-o, dar, aducând această propunere doamnei Cristian Sava, filolog și om de litere, domnia sa a considerat că, „o antologie trebuie să fie reprezentativă, trebuie să fie o selecție din toate volumele dumneavoastră”.

Astfel, acest volum cuprinde poezii selectate de prof. univ. dr. Cristina Sava, din toate cele șapte volume publicate până acum de poetul George Schinteie, cartea putând fi considerată o adevărată antologie de versuri.

Lansarea volumului „Umbra ceasornicului” a fost moderată de jurnalistul Ilie Chelariu, care a mărturisti, referindu-se la volumul lansat: „Arareori mi s-a întâmplat să pizmuiesc pe cineva, dar, când am primit cartea lui George, în mână, am cântărit-o, m-am uitat (cei care erau de față, țin minte că am avut o privire, așa, ca susrprinsă și cam invidioasă). Este o carte frumoasă, care, pe George îl reprezintă”.

Volumul conține puțin peste 200 de pagini, iar poeziile sunt cuprinse între paginile 31-197. Între paginile 3-28, prof. univ. dr. Cristina Sava deschide volumul cu un studiu critic. Între paginile 199 și 202 avem „Notă asupra ediției”, „Referințe critice” și C.V.-ul Cristinei Sava. Cuprinsul volumului-antologie se află între paginile 203-206.

Despre volumul „Umbra ceasornicului”, poetul și eseistul timișorean, Eugen Dorcescu, a concluzionat: ”...arhitema poeziei lui George Schinteie, după convingerea mea, este rolul demiurgic al conștiinței care generează și anulează lumi. Poezia sa are un profund caracter spiritual. Aceasta ar fi încadrarea stilistică, tipologia stilistică (...). Nu știu dacă poetul este inițiat, sau nu, în budism, hinduism, în orice caz, în lecturi spirituale fundamentale. Poate că nu. Și nici nu are importanță. Dar, dacă e cumva, foarte bine, dar, dacă nu e, înseamnă că intuiția l-a dus foarte departe în aceste profunzimi ale EU-lui, ale conștientului și ale subconștientului, spre o iluminare esențială”.

Continuator al poeziei românești moderne, George Schinteie își aduce contribuția sa la îmbogățirea patrimoniului acesteia și oferă cititorilor poeme pe care le pot citi într-o „nouă” lectură, lirismul poetului putând fi încadrat într-un anume „baroc metaforizat” ce cuprinde maxime despre viață, dar și căutări ale unui timp în care au fost adunate experiențele necesare atinse de poet la vârsta maturității. 

Director al Teatrului Vechi „Mihai Eminescu“ din Oravița, domul Ionel Bota, prezent la această lansare, a rostit următoarele, referindu-se la universul poetic al lui George Schinteie: „...în primul rând, pe noi ne fascinează modul cum poezia lui este deschisă spre lume, felul cum rețeta metaforei îți determină, cumva, mentalitar, o atenție specială asupra unei structuri de poem al tranzitoriului, l-am numit eu și al panoramării exhaustivului rupt, așa, dintr-un real care distorsionează între raporturile din efortul individualizării enunțurilor lirice și aceste nuanțe, cum le-am numit eu, sesizabile, ale unei utopii radicale”.  

Volumul-antologie „Umbra ceasornicului” este unul în care poetul George Schinteie ne dezvăluie, printre altele, adevăruri ascunse ale universului său liric, iar toate aceste adevăruri ascunse le expune în lumina conștiinței. 

Referindu-se la universul liric al poetului, Mirela-Ioana Borchin, eseist și hermeneut, a rostit următoarele în discursul susținut în timpul lansării volumului: „După un secol de la apariția «Poemelor luminii», observăm în scrisul lui George Schinteie, aderența la manifestul expresionist al lui Lucian Blaga, conform căruia misterul există în simbolurile lumii proxime, față de care atitudinea creatorului trebuie să fie pașnică, protectivă, dirijată de afecțiune”.

Invitat să susțină un scurt moment oratoric cu ocazia lansării acestui volum, dr. Gabriel Kelemen a spus: „Este un volum care apasă pe trăgaci și pune întrebări existențiale în cheie emoțională. El transmite, în felul acesta, prin metaforă, ceea ce cuvintele nu pot suda, decât printre ele, cum spunea Nichita Stănescu. În orice caz, George Schinteie provoacă și ne aduce în situația, foarte interesantă, de a vedea clepsidra, de a vedea curgerea nisipului, de a vedea ochiul, pleoapa care trepidează, geana, aripa, tot acest tip de metamorfoză dinamică, care consumă, consumă, consumă”.

Potrivit prof. univ. dr. Adrian Dinu-Rachieru, invitat la momentul lansării volumului „Umbra ceasornicului”, „poetul întocmește un portret al existenței diafane, cultivă un lirism biografic, dezvoltă o metafizică emoțională, un baroc metaforizat și insistă pe triada ființialului, adică timp, lumină, iubire (...). Înțelegerea asta, a condiției temporare a ființării, paralel cu înțelegerea nimicniciei, definesc, după mine, tocmai axul liricii sale care este axa temporalității. Poezia, cred eu, și-n viziunea lui George Schinteie, este o tentativă de înțelegere a lumii, fiindcă raportul ăsta, viață-text, îngăduie tocmai citirea vieții”.

Doctor în filologie, redactor la revista „Vatra Veche”, membru asociat  în Asociația Canadiană a Scriitorilor Români, autor de cărți de literatură și ghiduri educaționale, profesor universitar Cristina Sava a dat curs invitației de a fi prezentă la Timișoara, sosind aici de la Târgu Mureș, cu ocazia acestei lansări a volumului în care a ales să așeze cele mai reprezentative poeme din creația de până acum a lui George Schinteie. În finalul discursului susținut în Sala Baroc a Muzeului de Artă din Timișoara, doamna Sava a rostit mulțumiri poetului George Schinteie, „...că ne ridici prin cuvinte ca și când am zbura, căutând un cuib în care să ne așezăm umbra. E un ceas memorabil, atât pentru domnul George și, dacă îmi dați voie să îndrăznesc, și pentru mine, pentru că întotdeauna am stat în pătrățica mea și am zis, vine ceasul când o să fie frumos și pentru mine. Sunt emoționată și, cu sufletul, mulțumesc domnule George că m-ați ales și, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ales pe toți, ca să fim astăzi împreună la o asemenea sărbătoare de suflet. Vă iubesc, vă îmbrățișez și o să transmit căldura dumneavoastră la Târgu Mureș!”

Poetul George Schinteie a încheiat seria momentelor oratorice ce au avut loc în Sala Baroc, cu ocazia lansării volumului-antologie „Umbra ceasornicului”, povestind invitaților câte ceva din istoria apariției acestui volum, carte apărută chiar în anul în care a împlinit vârsta de 70 ani. În finalul rostirii domniei sale, poetul a ținut să mulțumească celor prezenți, dar nu numai, promițând că va continua să scrie: „Vă mulțumesc, mult de tot, pentru că suntem împreună astăzi și sărbătorim poezia și cartea «Umbra ceasornicului»! Vă promit că nu mă las și voi mai scrie”.

Coperta și desenele volumului au fost realizate de actorul și graficinaul Romeo Ioan, grafemele sale, excelent realizate, îmbogățesc grafic așezarea în pagină a poemelor scrise de George Schinteie. Toate grafemele din volum au fost livrate, după o idee a autorului poeziilor, „o idee de Schinteie”, centrat pe pagină.

Începutul lansării volumului a fost deschis de muzica folk a muzicienilor George Popovici și Adrian Popovici, iar spre finalul lansării au susținut un scurt recital la vioară și pian, Lucian Petrila și Andreea Olariu, muzicieni la Filarmonica „Banatul” din Timișoara. Invitatul special al acestei lansări a fost maestrul Ștefan Popa Popa’s, cel mai rapid caricaturist din lume, recordul său fiind omologat de Cartea Recordurilor, în 1995, când a realizat, în Franța, 131 de caricaturi pe oră.

Volumul-antologie „Umbra ceasornicului” a apărut la editura „Artpress” din Timișoara, în tehnoredactarea lui Radu Kopany.   

Pe coperta volumului este ilustrată o pasăre, poate, un totem al poetului, viețuitoarea purtând în interiorul ei roțile dințate ale unui ceas, totul trimițând la zborul timpului. Pasărea este așezată pe o ramură, această ramură putând simboliza stabilitatea unui timp pe care poetul l-a trăit separt de existență, iar odată cu trecerea acestui timp a început să simtă cum acest timp se află tot mai ancorat în existență, fiind inseparabil de aceasta.

Pe coperta de final a volumului, scriitorul Marian Odangiu, prezent în Sala Baroc a Muzeului de Artă, pentru lansarea antologiei de versuri, a scris un scurt gând referindu-se la cărțile publicate de George Schinteie, din care redăm un fragment: „Fiecare dintre cărțile publicate până acum de George Schinteie poartă o încărcătură simbolică: în titlu, în concepție, în imagine, în forma (tipo)grafică. Este o sărbătoare a spiritului, un prilej de celebrare a bunului gust, un eveniment cultural menit nu doar să mijlocească dialogul cititorului cu poezia, ci, mai ales, să-i creeze acestuia un confort estetic fără cusur”.

În timpul lansării, Iuliana Crăiescu, actor la Teatrul Național ,,Mihai Eminescu'' din Timișoara, a recitat câteva poezii din volumul „Umbra ceasornicului”, poeziile fiind „Reflecție”, „Un fel de primăvară”, „Ușa vieții”, „Uitam să mă caut”.

Așadar, poemele scrise de George Schinteie, grupate în cel de-al VIII-lea său volum, îndeamnă cititorul să pătrundă cu ochii minții în universul lumii pline de ludic a poetului, să depășească planul mitologiei și să încerce o decriptare a mesajului, uneori ascuns al autorului versurilor, într-un exercițiu de lirism rațional care să-i confere starea de spirit a unor viziunui filosofice încărcate de esența artei poetice. Asemeni unui testament, poetul George Schinteie oferă cititorilor un dar prin această a opta carte, volumul lansat fiind partea care încheiei un proiect și, totodată, ar putea să reprezinte și un punct de plecare spre un nou început, un început pentru toți cititorii care nu au cunoscut încă universul poetic al lui George Schinteie și care vor să guste din acest dar minunat, aducător de „Reflecție” și „Recurs” la „Ușa vieții”.

 

Cornel Seracin