Maestrul Ștefan Popa Popa’S a inițiat, în anul Centenarului Marii Uniri, un proiect ambițios, dar de suflet, și anume editarea unui catalog al personalităților care au contribuit la făurirea unității statale a românilor, intitulat „Ctitorii Marii Uniri”, concomitent cu organizarea de expoziții de portrete ale acestora.

„Veți întreba, curioși și nedumeriți: De ce a fost necesară această expoziție, cine sunt cei din portretele expuse?! Vă răspundem: pentru că în România de azi, atât de democrată și occidentalizată, urmând cu plecăciune sfaturile Marelui Licurici, majoritatea așa-zișilor «oameni politici», puși numai pe căpătuială, dezmăț și demagogie au scos, cu bună știință, la îndemn străin, istoria din școli și își bat joc prin mass media de ea, de tot ce este românesc, în cultură și artă, în spiritualitatea noastră. Pentru că anul trecut, la Alba Iulia, când a venit în iunie Comisia parlamentară Centenar și am avut curajul să-i întrebăm, în sala Rectoratului Universității, 1 decembrie 1918, dacă în rândul acesteia au un istoric de profesie și dacă vor aloca fonduri pentru realizarea Monumentului Marii Uniri pe Platoul Romanilor și răspunsul a fost un nu categoric, ne întrebăm atunci cum vor ști noii demnitari de azi modul în care s-au dat luptele și cu ce sacrificii s-a realizat Marea Unire a ținuturilor românești, de o parte și de alta a Carpaților, în anul astral al Neamului, cel din 1918.

Nu este nici o deosebire dintre cei de azi și cei care, după 23 august 1944, când țara a fost comunizată, vândută puterii de la Răsărit de occidentali, au batjocorit istoria Neamului Românesc, limba și cultura noastră uitându-i pe Brâncuși, Enescu, Cioran, Eliade sau Iorga, umilind până la distrugere fizică intelectualitatea românească, trimițând în pușcării la Sighet, Aiud, Râmnicu Sărat, Periprava sau Canal pe cei mai vrednici dintre ei, minți luminate sau făuritori ai Marii Uniri. Expoziția este rodul trudei unui grup de istorici și a geniului creator al Maestului Ștefan Popa Popa'S, ca un omagiu adus celor care prin cuvânt, faptă și jertfă, demne de laudă, au înfăptuit în condițiile grele ale terminării Marelui Război, UNIREA CEA MARE, a Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului, cu țara mamă, ROMÂNIA.

Contemporanii, mai ales cei tineri, au fericitul prilej de a cunoaște prin artă, portretele marilor luptători pentru Unirea Neamului Românesc, în care bănățenii au fost fruncea. Marea Adunare de la Alba Iulia, de la 1 decembrie 1918, a încheiat un îndelung proces de redeșteptare națională, de a hotărî, prin Contituantă, că trebuie să se unească sub un singur Tricolor toți cei de același Neam, cel Românesc.

La împlinirea Centenarului, se cuvine, ca prin truda noastră, prin ce facem, zi de zi, să ne cinstim înaintașii, să fim demni de lupta și jertfa lor. E momentul, ca măcar acum, să fie luată o atitudine fermă, de mobilizare pentru cunoașterea istoriei și a făuritorilor ei, să apărăm și să respectăm, așa cum se cuvine, prin fapte demne, memoria celor care au luptat și s-au sacrificat pe câmpul de luptă, pentru realizarea idealului național, ca românii să fie cuprinși în aceleași hotare, cum își dorea Mihai Eminescu, de la Nistru pân'la Tisa, iar România să aibă un viitor mare, vrednic de faptele înaintașilor.

Să punem capăt împânzirii orașelor și localităților ardelene și bănățene cu busturi, statui și plăci comemorative omagiale, ale unor iredentiști care atâta vreme au săvârșit acte de genocid asupra românilor, sub nasul autorităților care se fac că nu observă, trec sub tăcere, din lașitate, oportunism și interese obscure, sfidând realitățile românești și adevărul istoric. La Centenar, ca români, nu putem decât să rostim: Trăiască România Mare și veșnică fie pomenirea făuritorilor ei!”, spune Constantin C. Gomboș în „Cuvânt înainte”.

Expoziția cu portretele marilor personalități care au făurit Unirea de la 1918 a fost prezentată, până acum, cu două prilejuri: inaugurarea Palatului Apelor și un eveniment organizat la Liceul Teoretic „Vlad Țepeș” din Timișoara.

„Sunt foarte bucuros că mă ocup de cel mai mare proiect care se derulează cu prilejul marii sărbători a Centenarului Marii Uniri. Realizez portretele tuturor marilor personalități care au participat la acel act și care sunt eroi ai neamului românesc. Pentru că există fotografii foarte proaste din acea epocă, am dorit să reproduc adevăratele figuri ale acestor personalități. Mă întreb ce fel de neam suntem, dacă și pe acești eroi ni i-am omorât? Cum este posibilă o asemenea bătaie de joc?”, ne-a spus, oarecum cu necaz, maestrul Ștefan Popa Popa’S.

Petru Vasile TOMOIAGĂ