Muzeul de Artă din Timișoara va găzdui cea de-a doua ediție a simpozionului național de artă și știință, ediție ce poartă titlul „Arta românească din perspectiva istoriei, filosofiei și literaturii”. Invitați la această ediție a simpozionului sunt peste 20 de personalități ale lumii culturale din Elveția, Ungaria, Israel și România, muzeografi, cercetători, bibliotecari, profesori din domeniul artelor, științelor umaniste și științelor social-politice. 

Comunicările ce vor fi prezentate au în vedere arta contemporană și arta modernă, istoria locală și națională în context european, cu precădere istoria culturii și istoria intelectuală. 

În desfășurarea acestui simpozion intră și vizionarea unui film documentar despre pictura bizantină (metode moderne de restaurare) din sudul Italiei, film canadian produs cu ajutorul Consiliului Canadian pentru Artă.

Cea de-a doua ediție a simpozionului național este organizată de Muzeului de Artă Timișoara în colaborare cu Centrul de Studii Avansate în Istorie al Universității de Vest din Timișoara și este un prilej de prezentare și dezbatere a câtorva importante teme de studiu aparținând artelor și științelor umaniste.

Prima ediție a simpozionului a avut loc la Muzeul de Artă din Timișoara, în anul 2014 (5-7 noiembrie) și a purtat titlul, „Artă, societate și cultură în România interbelică”.

Simpozionul național, „Arta românească din perspectiva istoriei, filosofiei și literaturii”, se va desfășura în 21 și 22 noiembrie 2017, la Muzeul de Artă din Timișoara, Sala Baroc, după următorul program:

marți, 21 noiembrie 2017, deschiderea oficială a evenimentului va avea loc la ora 09:30; discursuri de întâmpinare vor fi rostite de prof. univ. dr. Victor Neumann, manager al Muzeului de Artă din Timișoara, prof. univ. dr. Dana Constantin, șef al departamentului de Arte Vizuale al Facultății de Arte și Design, Universitatea de Vest din Timișoara, conf. univ. dr. Dana Percec-Chetrinescu, decan al Facultății de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara, consilier județean, Adrian Negoiță, consilier al președintelui Consiliului Județean Timiș. Prof. univ. dr. Victor Neumann va modera, între orele 10-13, dialogurile ce urmează să aibă loc după comunicările științifice ale următorilor invitați, prof. univ. dr., Carol David („Instruirea artistică de la expresionismul romantic al lui Julius Podlipny, până la constructivismul magic al lui Ștefan Bertalan”), conf. univ. dr., Florin Lobonț („Non-reprezentaționalismul, contranarațiunea și retorică absenței în memoralizarea recentă a Holocaustului”), prof. univ. dr., Pia Brânzeu („Pictură, poezeie și intertextualitate), prof. univ. dr., Ruxandra Demetrescu („Alteritate și identitate națională în opera lui George Lövendal”), prof. univ. dr., Victor Neumann (Local și european în Banatul Timișoarei. Sugestii pentru o expoziție de artă și istorie”). De la ora 14, la ora 18, profesor, Iuliana Galeș va modera comunicările științifice ale următorilor invitați, profesor, Getta Neumann („Petru Groza, Otto Roth și Nicolae Brânzeu - un fragment din istoria coabitării multiconfesionale în Banatul secolului al XX-lea”), prof. univ. dr., Miodrag Milin (Relațiile româno-sârbe. Considerații privind trecutul recent”), conf. univ. dr., Mihaela Vlăsceanu („Artă și istorie în epoca modernă”), profesor, Attila Kardos („Cracterul multilingv al regimnetului de casă al Aradului”), profesor, Iuliana Galeș („Plurilingvism și diversitate culturală în învățământul bănățean”), drd., Adrian Szakács („Conceptul de bănățenism în arta interbelică”), dr., Áron Kovács („Conceptul de transformare în gândirea politică a lui Wesselényi Miklós”) ;

miercuri, 22 noiembrie, comunicările vor începe la ora 9,30, profesor, Iuliana Galeș urmând să modereze între orele 9,30-11, timp în care vor susține cercetările realizate, următorii invitați, preot, Sașa Iașin („Colecția de pictură religioasă a Episcopiei Ortodoxe Sârbe Timișoara”), dr., Thomas Mochnacs (Arta litografică în cartografia bănățeană), dr., Lucian Herșcovici („Între evreitate, românism și localism. Problema identității la pictorii și scriitorii evrei din Galați”); între 11:15 și 12:45 și între 14 și 16, moderator al comunicărilor va fi muzeograf, Andreea Foanene, invitații vor susține cercetările domniilor lor după cum urmează, muzeograf, Marius Cornea („Relația dintre artiști și comanditari în Timișoara interbelică”), restaurator, Filip Petcu („Restaurarea ca parcurs metafizic al recuperării discursului despre icoană - un  periplu inițiatic dinspre Transcaucazia Georgiană către Italia Meridională”), filosof, Corina Ranga („Neo - avangarda est-europeană - forme stilistice și context istoric”), curator, Călin Petcana („Temporalitatea procesului hermeneutic”), muzeograf, Andreea Foanene („Ipostaze ale expresionismului abstract în opera artistului Romul Nuțiu”), bibliotecar, Mihaela Tarhuna („Plurimedialitatea, formulă condițională a discursului artistic contemporan”), lect. univ. dr., Nani Corina („Street art și dezvoltarea urbană”). Concluziile finale ale celei de-a doua ediții a simpozionului național de artă și știință, le va rosti managerul Muzeului de Artă din Timișoara, prof. univ. dr. Victor Neumann. 

Toate comunicările științifice prezentate în cadrul acestui simpozion, vor fi publicate în numărul patru al revistei „Euroregionalia”, revista Muzeului de Artă Timișoara.

Cornel Seracin

Foto: Muzeul de Artă Timișoara