Expoziția multimedia a platformei „Avantpost”, intitulată „Universallowed”, a fost inaugurată în turnul fostei fabrici de baterii din Timișoara, marți, 26 septembrie, în admirația și aprecierea publicului vizitator.

În cadrul acestei expoziții sunt prezentate instalații realizate de artiștii platformei „Avantpost”, Aura Bălănescu, Ciprian Chirileanu,  Cosmin Haiaș, Livia Mateiaș, Liliana Mercioiu-Popa, Sorin Oncu, Renée Renard, Petrică Ștefan, Bogdan Tomșa, Nicolae Velciov și de invitații acestora, Zsolt Asztalos (Ungaria), Nikolay Bozhinov (Bulgaria), Ciprian Homorodean, Branislav Nikolić (Serbia). Curatorul expoziției este Maria Orosan-Telea.

Spațiul expoziției multimedia, „Universallowed”,  a fost propus de grupul „Avantpost”, utilizându-se o porțiune (turnul și podul) unei foste clădiri industriale, de patrimoniu, cunoscută ca fiind odată sediul fabricii de baterii din Timișoara. Astfel, după domeniul de activitate desfășurat cândva aici, activitate ce se leagă de istoria mai extinsă a zonei orașului, autorii expoziției și-au propus să revalorifice o parte a spațiului acestei foste fabrici, cu ocazia organizării expoziției. 

Platforma Avantpost.ro există din 2014, avându-i membrii fondatori pe Aura Bălănescu, Gabriel Kelemen, Petrică Ștefan, Daniel Tellman, Bogdan Tomșa și Nicolae Velciov. Pe parcursul perioadei 2014 - 2016, prin caracterul deschis al platformei, evenimentele au cuprins echipe de artiști din ce în ce mai ample, ce au îmbogățit activitatea platformei cu un portofoliu de șapte evenimente. Platforma este cunoscută prin utilizări neconvenționale ale procesualității artistice, având în vedere caracterul instalaționist și site specific al lucrărilor, inserate în spații ce reflectă cetatea veche a orașului, trecutul industrial, ori ideologia critică în raport cu istoria și convențiile sociale, culturale.

Referindu-se la titlul expoziției, curator Maria Orosan-Telea a declarat: „Destructurările expresiei «Universallowed» aduc în discuţie posibile noi sintagme: universal allowed, universal lowed, universal all lowed, universal all owed, universal sallow owed, universal all owed wed, universal lowed wed, universal low wed, universe allowed, universe all owed, universal loved, universe all loved. Demersul reflectă maleabilitatea şi versatilitatea limbilor vorbite, atribute ce permit fiecăruia dintre noi destructurarea unui întreg lingvistic pentru folosirea unor fragmente din el, conform propriei noastre subiectivităţi”.

Dezvoltate pe marginea trecutului industrial al cartierului Fabric și al clădirii fostei fabrici de baterii, văzute ca și context al formării oraşului Timișoara, ori ca rememorare a unor istorii personale din acest areal, lucrările prezintă aspecte reflexive asupra spațiului manifestării, dar totodată ele capătă conotații ce se raportează la un cadru mai larg de natură socială, istorică, culturală.

Lucrarea artistului Ciprian Homorodean, o instalație video intitulată „Color Theory”, propune vizitatorului „o narațiune fulger a destinelor politice ale Estului Europei”, culorile și simbolurile politice ale celor trei steaguri care apar în proiecția video evocă istoria recentă a României, dar și a Europei Centrale și de Sud-Est. 

Lucrarea intitulată „Cântăreața cheală” aparține artistului Cosmin Haiaș și „este o instalație dintr-o serie de lucrări care interoghează societatea postmodernă”. 

Piesa „Clean Wall” a fost realizată de artistul sârb Branislav Nikcolić și este realizată din săpun care are dimensiunile unor cărămizi, artistul punându-și, poate, întrebarea „cum putem construi un zid, dar în același timp să rămânem puri în fața lumii exterioare și a noastră înșine”.

Lucrarea artistei Liliana Mercioiu-Popa, intitulată „Temporal chain - ante- and post- me”, reprezintă un moment marcant al orientării autoarei. După cum mărturisește realizatoarea lucrării, în textul de prezentare al piesei expuse, „sub aparenta și pretențioasă autoîncărcare în timp, prin artă, prezint, de fapt, o scurtă istorie a creativității familiei mele, pe linie genetică”. 

În lucrarea sa, artistul vizual Nicolae Velciov aduce în atenția vizitatorului fenomenul incontrolabil al transformării resurselor planetei în produse industriale. Lucrarea este intitulată „Breathe in Breathe Out”, iar aspectul unei clepsidre, potrivit textului autorului lucrării „face trimitere la faptul că e doar o problemă de timp până când produsul industrial va deveni invers proporțional cu deșeurile ce decurg din acest proces”.

Prin piesa expusă, o lucrare interactivă, artistul vizual Ciprian Chirileanu invită vizitatorii să-și configureze propriile constelații zodiacale, lucrarea intitulându-se „Turn your universe”. Despre conceptul în sine al lucrării, textul de prezentare ne arată că el „este o taină. Cele 40 de sfere (stele) galbene pot fi poziționate manual pe întreaga suprafață a tablei de zinc (cerul) în corelații aleatorii între ele, acțiunea ludică a publicului permițând crearea unor rețele infinite de «constelații» care, prin obținerea de forme noi și trasee geometrice, interpătrunse între ele, au drept rezultat o infinitate de imagini vizuale, de universuri permise”.

Proiectul cultural este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, coordonat de Liliana Mercioiu-Popa și Aura Bălănescu, fiind un eveniment colateral „Art Encounters”.

Expoziția va rămâne pentru vizitare, până în data de 26 octombrie, de-a lungul acestei perioade urmând să se desfășoare prezentări ale artiştilor și discuţii cu publicul vizitator.

    

Cornel Seracin