Festivalului Internaţional de Poezie „Drumuri de spice” din Uzdin, Serbia, se desfășoară începând din anul 1994, adunând laolaltă pe toți cei ce cred în puterea metaforei și în veșnicia poeziei românești.

Anul acesta, la cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului, Marele Premiu „Sf. Gheorghe” a fost decerant poetului timișorean Eugen Dorcescu, domnia sa alăturându-se astfel seriei prestigioșilor scriitori care au obţinut binemeritata recunoaştere a confraţilor români din Banatul sârbesc: Mircea Dinescu, Aurel Turcuș, Grigore Vieru, Leonida Lari, Nicolae Dabija, Cezar Ivănescu etc. 

Poetului timișorean i-a fost decernat Marele Premiu al Festivalului în prezenţa unui public avizat, care a reunit numeroşi scriitori din România, Serbia, Germania şi Statele Unite ale Americii, la statuia lui Mihai Eminescu din Uzdin, sâmbătă, 29 iulie 2017. 

Motivaţia acordării acestui premiu, inclusă în diplomă, a fost prezentată public de poetul Vasile Barbu, binecunoscutul şi foarte apreciatul animator cultural din ţara vecină: „Pentru valoroasa operă literară şi în semn de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru prodigioasa activitate culturală şi pentru contribuţii majore la promovarea literaturii române, cât şi pentru puterea de a menţine nestins focul sacru din sanctuarul limbii române”.

Prof. univ. dr. Adrian Dinu Rachieru (Universitatea „Tibiscus” din Timişoara), membru al Uniunii Scriitorilor din România, şi Conf. univ. dr. Mirela-Ioana Borchin (Universitatea de Vest din Timişoara) au rostit câte o laudatio, întregind astfel momentul solemn.

Despre opera lui Eugen Dorcescu au vorbit, Vasile Barbu, organizatorul festivalului, preşedinte al Societăţii literar-artistice „Tibiscus”, Nicolae Dabija şi Victor Rusu. Atât o parte din organizatori, cât şi Poetul laureat au citit poezii reprezentative, mărturii ale amplitudinii şi ale anvergurii artistice a creaţiei dorcesciene.

Cornel Seracin