Sala de cenaclu a Uniunii Scriitorilor Filiala Timișoara va găzdui în acest sfârșit de săptămână un eveniment omagial, dedicat poetului Eugen Dorcescu. Pentru a marca acest moment important din viața sa, vineri, începând cu ora 12, va avea loc lansarea volumului „Despre Eugen Dorcescu”, coordonat de Mirela-Ioana Borchin. Volumul a apărut la Editura Mirton și adună între paginile coperților texte și analize ale unor importanți scriitori, critici, jurnaliști, editori și oameni de cultură din țară și străinătate. 

Volumul va fi prezentat de istoricul literar Alexandru Ruja. 

„Acest volum, intitulat «Despre Eugen Dorcescu», reunește articole omagiale inedite, care nu au fost publicate anterior, pe care le-am grupat în patru capitole. Primul, cel mai consistent, mai variat, este dedicat omului și poetului Eugen Dorcescu de personalități ale culturii bănățene, de profesori universitari, de colaboratori care au fost fie editori, fie scriitori, fie jurnaliști, decenii la rând în Timișoara. Dar mai cu seamă, în acest capitol au venit cu formidabile analize ale poeziei lui Eugen Dorcescu critici și poeți spanioli, în număr de cinci, dintre care doi sunt personalități în lumea universitară a Spaniei. E vorba despre profesorul Andrés Sánchez Robayna, de la Universitatea La Laguna, care are și un atelier de traduceri în care a fost tradus poetul Eugen Dorcescu, și Jaime Siles, fost elev al lui Eugeniu Coșeriu la Universitatea din Tübingen, actualmente profesor la universitatea din Valencia. Robayna, care a fost primul care a atras atenția asupra necesității de a-l trata pe Eugen Dorcescu ca poet modern european, revine și spune că acesta se înscrie într-o tradiție a sublimului. Adică a celor ce cultivă stilul înalt.

Două alte personalități din istoria și critica literară locală și națională, Cornel Ungureanu și Adrian Dinu Racheru, îl pun alături de Alexandru Filipide în această privință. Cornel Ungureanu reia o apreciere a profesorului nostru G.I Tohăneanu, care afirma: «Îl așez fără să preget, alături de Ion Pilat și Alexandru Filipide».

În capitolul consacrat poeziei lui Eugen Dorcescu, am scris despre această fascinație a sublimului, despre cultivarea stilului înalt, despre cultură spirituală, despre spiritualizarea simbolurilor materiale în opera sa, insistând în numeroase pagini asupra a ceea ce îl individualizează pe Eugen Dorcescu în peisajul liricii autohtone și anume poetica avatarurilor. 

Între cele două părți ale cărții am introdus un articol referitor la scribul Eugen Dorcescu, adică la ceea ce el numea «cărțile paradisului său sufletesc», stihuirile cărților poetice și sapiențiale ale Bibliei, reunite în antologia «Biblice».  

Acest volum, care depășește gestul de felicitare și omagiere, este foarte important pentru istoria literară pentru că îl clasifică pe Eugen Dorcescu. Îl pune, așa cum am încercat eu să demonstrez, în prelungirea scriitorilor români care aveau vocația sublimului, care căutau stilul înalt. Prin poetica avatarurilor l-am raportat la Eminescu, apoi prin toată spiritualizarea simbolurilor, la Lucian Blaga și chiar și la scriitorul nostru mitic, Mihail Sadoveanu”, a relatat Mirela-Ioana Borchin.

În cadrul evenimentului le va fi adus un omagiu și scriitoarelor Ildico Achimescu și Maria Pongracz Popescu, care își serbează, de asemenea, ziua de naștere. 

Ioana NICOLESCU