În cadrul celei de-a XX-a ediţii a zilelor maghiare bănăţene, Fundaţia de Artă Plastică „Jenő Barcsay” din Szentendre (Ungaria) în cooperare cu Muzeul de Artă din Timişoara au inaugurat în Sala Mercy (parter) a Muzeului, expoziţia intitulată „Maestrul Barcsay şi discipolii săi”. Expoziţia a fost adusă la Timişoara prin mijlocirea doamnei Szasz Enikő, preşedinta Asociaţiei Femeilor Maghiare din Banat.
Expoziţia a fost prezentată de criticul de artă, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici, filiala Timiş, domnul Szekernyés János: „Îmi revine o sarcină pe cât de onorantă şi aleasă, tot atât de dificilă şi grea. Pentru că nu este o misiune uşoară să vorbeşti în doar câteva cuvinte despre viaţa şi opera pictorului, graficianului şi pedagogului Jenő Barcsay, personalitate de frunte, unul dintre marii clasici ai artelor frumoase din Ungaria secolului al XX-lea. Nu a fost doar un creator talentat, desăvârşit, care a mânuit cu pricepere, iscusinţă şi sensibilitate remarcabilă creionul, peniţa şi penelul, ci a fost un foarte strălucitor, uimitor, care a dinamizat prin opera şi activitatea sa dezvoltarea, întreaga evoluţie a artelor plastice ungare. Numele artistului a devenit o noţiune distinctă, ce înseamnă seriozitate, perfecţionalism, exigenţă, valoare, perfecţiune, înţelepciune, jovialitate, luciditate şi empatie. Jenő Barcsay este o legendă, este un reper proeminent al vieţii artistice şi spirituale. Despre Jenő Barcsay s-au scris mii de articole, cronici şi studii, s-au publicat numeroase monografii şi albume.”
La vernisajul expoziţiei s-a dat citire mesajului transmis de doamna Sólyomné Gyürk Dorottya, viceprimar a oraşului Szentendre, care a vorbit astfel despre Jenő Barcsay şi creaţia sa: „...este cea mai marcantă personalitate a artei geometric-constructiviste maghiare, a cărui influenţă exercitată asupra contemporanilor şi generaţiilor următoare este incomensurabilă.”
Prezent la vernisajul expoziţiei de la Timişoara, domnul Ferenc Kónya, succesor de drept al maestrului Barcsay, a vorbit astfel despre expoziţie: „Aceste lucrări nu sunt originale, ci sunt copi, dar semnate de fiecare autor. La această prezentare, ceea ce vede iubitorul de artă este constructivist. În această expoziţie nu este reprezentat un om, ci este reprezentată o figurină. Toate lucrările sunt legate de natură, de viaţa omului, de gândirea omului, de sufletul omului. Cum intraţi în expoziţie, pe stânga este aşezată o pictură mare cu fond negru, iar în mijloc se găseşte un pătrat alb. Acel pătrat alb reprezintă speranţa unui om care este la capătul vieţi şi a lăsat în urma lui numeroase lucrări care vor putea fi continuate de urmaşi.”
Lucrările expuse în Sala Mercy a Muzeului de Artă din Timişoara sunt executate în tehnica serigrafiei, pe lângă tablourile semnate Jenő Barcsay se mai găsesc în expoziţie şi cele care poartă semnătura câtorva dintre discipolii acestuia, László Balogh, Pál Deim şi Tamás Konok.
Dintre titlurile tablourilor expuse, amintim aici, „Negru-Trandafiriu”, lucrare semnată Jenő Barcsay, „Compoziţie”, semnată Konok Tamás, „Forme aglomerate, semnată Balogh  László, „Corso”, semnată Deim Pál, etc.
Jenő Barcsay s-a născut în anul 1900, în data de 14 ianuarie, în satul transilvănean Cătuna. Şcoala primară a absolvit-o în satul natal, în anul 1910 a continuat să studieze la Cluj-Napoca la Colegiul Reformat, urmând studiile medii la Gherla şi la faimosul Colegiu Bethlen din Aiud. La îndrumarea pictorului şi pedagogului János Vaszary, avea să descopere straturie şi sferele spirituale ale artei, iar Gyula Rudnay l-a sprijinit în însuşirea tematică a tehnicilor meşteşugului.
A urmat Academia de Arte Frumoase, iar în anul 1926 a obţinut o bursă care îi oferea dreptul să studieze la Paris, după ce în anul 1925, la Budapesta, a organizat prima sa expoziţiei.  În 1932 revine la Budapesta şi deschide expoziţia cu lucrările pictate la Paris.
Din anul 1945 şi până la pensionare (1974),  Jenő Barcsay a fost profesor de anatomie la Institutul de Arte Plastice din Budapesta. În data de 2 aprilie 1988, Jenő Barcsay a trecut întru eternitate, lăsând în urma lui o bogată activitate de creaţie în artă, trei dintre cei mai apropiaţi şi credincioşi discipoli ai săi fiind prezenţi cu lucrările lor în expoziţia deschisă la Muzeul de Artă din Timişoara.
Moştenirea culturală a lui Jenő Barcsay este astăzi lăsată moştenire urmaşilor de drept, soţii Márta şi Ferenc Kónya care au întemeiat, în urmă cu 25 de ani, Fundaţia de Artă Plastică „Jenő Barcsay” cu sediul în oraşul Szentendre, oraşul în care maestrul Barcsay s-a stabilit în urmă cu 85 de ani.
Expoziţia „Maestrul Barcsay şi discipolii săi” poate fi vizitată la Muzeul de Artă din Timişoara până în luna iunie a acestui an, în Sala Mercy (parter), marţi-duminică, între orele 10-18.
Cornel SERACIN