Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș organizează în acest an un nou curs de formare a asistenților maternali profesioniști. În acest sens, persoanele interesate sunt așteptate pentru a depune o cerere de evaluare până în data de 20 octombrie, la Registratura de la sediul DGASPC Timiș, str. Piața Regina Maria nr.3, Timișoara, sau la sediul de la Lugoj, Strada Făgetului nr. 158. Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum și motivele pentru care dorește să devină asistent maternal profesionist.
Cursul este gratuit, iar persoanele care doresc să îl urmeze trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă capacitate deplină de exercițiu; să prezinte garanții morale și materiale pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor pe care îi vor primi în plasament; să aibă în folosință o locuință care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale locuitorilor săi, inclusiv pe cele ale copiilor care urmează să fie primiți în plasament; să aibă vârsta cuprinsă între 25 și 50 de ani; să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau școală profesională.
În schimb, nu vor putea deveni asistenți maternali profesioniști persoanele care: au suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni; au fost decăzuți din drepturile părintești sau al căror copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; suferă de boli cronice transmisibile și boli psihice.
În urma depunerii cererii, angajații din cadrul DGASPC Timiș vor efectua o evaluare socială a persoanei solicitante, care constă în vizite la domiciliu acesteia, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o evaluare psihologică.
Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare profesională în vederea obținerii atestatului de asistent maternal profesionist și vor putea fi angajate numai după obținerea acestui document.
Cursurile de formare profesională vor fi organizare la sediul DGASPC Timiș și au o durată de minimum 60 de ore.
Mai multe informații privind organizarea acestui curs precum și formularele de înscriere, pot fi obținute la Serviciile Management de Caz Zona I și Zona II din cadrul DGASPC – telefon 0256-490281, 494030, interioare 111 și 180, respectiv, pentru zona Lugoj – 0256-336788.
Alexandra  Dorina BUȘTEAN