Înscrierea la concursul de admitere pentru anul universitar 2020-2021 la Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) se realizează exclusiv online, folosind aplicația dedicată, Enroll (https://admitere.upt.ro/). Aplicația funcționează din orice browser de internet. Candidații se pot înscrie la admitere fie de acasă, fie utilizând infrastructura universității pusă la dispoziția lor, atât la nivelul facultăților organizatoare ale secțiunilor de concurs, cât și în centrele județene de admitere.

De asemenea, UPT a elaborat și publicat, atât în aplicația Enroll, cât și pe site-ul propriu (www.upt.ro), în secțiunea dedicată admiterii, instrucțiuni privind înscrierea online. Astfel, pe platforma Enroll se creează un cont de candidat. Adresa de e-mail declarată trebuie să fie validă și să aparțină candidatului, deoarece va fi adresa prin intermediul căreia se va comunica cu comisia de înscriere pe întreaga perioadă de derulare a procesului de admitere.

După activarea contului, se poate începe constituirea dosarului de înscriere. În

acest sens se parcurg următoarele etape: acord pentru înscrierea la concursul de admitere; selectarea tipului de candidat; editarea datelor personale; încărcarea documentelor; alegerea opțiunilor de concurs; plata taxei de înscriere; finalizarea înscrierii.

În urma completării datelor personale și a opțiunilor de înscriere se generează fișa de înscriere. Aceasta poate fi modificată, tipărită sau ștearsă. Un candidat se poate înscrie la mai multe secțiuni, pentru fiecare dintre acestea urmând să se genereze câte o fișă de înscriere. (I.N.)