Marți, 19 mai, a avut loc reuniunea Grupului Județean privind coordonarea aplicării planurilor de menținere a calității aerului și a planurilor de calitate a aerului, întocmite pentru mai multe unități administrativ-teritoriale învecinate. Ședința s-a desfășurat online. 

În cadrul întâlnirii, Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Timiș a prezentat situația depășirilor pentru indicatorul PM10 și a problemelor apărute în special pentru că România nu a reuşit să respecte limitele maxime admise de dioxid de azot (NO2 ) în Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, şi nu a luat măsurile adecvate pentru a păstra cât mai scurte posibil perioadele în care s-au înregistrat depăşiri, așa cum precizează Executivul comunitar.

În ceea ce privește depășirile, reprezentantul APM Timiș a afirmat că, în comparație cu anul 2019, anul acesta s-au înregistrat mult mai puține depășiri, acestea fiind cauzate, în special, de lipsa precipitațiilor.

În cazul indicatorului particule în suspensie PM10, în luna aprilie a anului 2020,  comparativ cu luna aprilie a anului 2019, procentul de reducere a mediei lunare este cuprins între 6 și 26%:

Pentru indicatorul dioxid de azot (NO2) în anul 2020 s-a înregistrat o scădere a nivelului poluanților atmosferici, față de aceeași perioada a anului 2019. Mediile lunare înregistrate s-au redus cu un procent cuprins între:

  • 10 și 38 % în luna martie;
  • 17 și 54 % în luna aprilie;
  • 22 și 69 % în luna mai.

Reprezentantul Consiliului Județean Timiș a prezentat stadiul elaborării ”Planului de menținere a calității aerului pentru Județul Timiș”, care se află în stadiul de refacere cu completările trimise de APM.

Totodată, reprezentantul Primăriei Municipiului Timișoara a prezentat situația elaborării ”Studiului privind Calitate a Aerului în Municipiul Timișoara”, aflat în stadiu de avizare. În acest plan sunt cuprinde măsurile pentru reducerea indicatorului PM10, care implicit vor duce la scăderea concentrației de dioxid de azot în municipiul Timișoara.

De asemenea, în cadrul ședinței au fost puse în discuție și probleme legate de deșeurile abandonate pe domeniul public și curățenia/salubrizarea în municipiul Timișoara.

Ședința a fost organizată de prefectul județului, Liliana Oneț. 

 

Ioana NICOLESCU