Pentru a evita deplasările și a respecta restricțiile de circulație impuse în perioada stării de urgență, proaspeții părinți pot trimite prin e-mail documentele necesare înregistrării nou-născutului. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a aprobat solicitarea făcută în acest sens de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara. Astfel, documentele pentru înregistrarea în termenul legal, în registrele de stare civilă a nou-născuților, pot fi trimise prin intermediul poștei electronice securizate (e-mail), după cum urmează:

  1. În cazul naşterilor produse în maternitate pentru care nu au fost înmânate părinţilor certificatele medicale constatatoare ale născutului viu: transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea naşterii se va face, în termenul legal de 30 de zile pentru copilul născut viu, de către persoana desemnată din cadrul maternităţii, prin intermediul poștei electronice securizate (e-mail).
  2. În cazul naşterilor produse în maternitate pentru care au fost înmânate părinţilor certificatele medicale constatatoare ale născutului viu: transmiterea documentelor necesare pentru înregistrarea naşterii se va face, în termenul legal de 30 de zile pentru copilul născut viu, de către părinți, prin intermediul poștei electronice securizate (e-mail).
  3. În cazul în care documentele sunt transmise de către părinți prin e-mail, înainte de înregistrarea nașterii, ofițerul de stare civilă va efectua verificări prin telefon/e-mail la maternitatea care a emis certificatul medical constatator al nașterii pentru a exista certitudinea că datele din certificatul medical constatator transmis de către părinte corespund cu datele din evidențele maternității.
  4. În cazul în care părinții sunt căsătoriți, documentația transmisă va cuprinde fotocopie de pe următoarele înscrisuri: certificatul medical constatator al nașterii; actele de identitate ale părinților, aflate în termen de valabilitate; certificatul de căsătorie; declarația părintelui care solicită înregistrarea nașterii cu privire la domiciliul copilului, în cazul în care părinții au domicilii diferite; formularul este disponibil aici 

În cazul în care părinții au nume de familie diferite, rubrica din actul de naștere privind numele de familie al copilului nu va fi completată, urmând să fie înscrisă pe marginea actului de naștere mențiunea corespunzătoare, după încetarea stării de urgență, la cerere, potrivit art. 85 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/2011, în baza declarației dată în fața ofițerului de stare civilă de ambii părinți, în conformitate cu prevederile art. 449 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil.

  1. În cazul în care mama copilului nu este căsătorită documentația transmisă va cuprinde fotocopie de pe următoarele înscrisuri: certificatul medical constatator al nașterii; actul de identitate al mamei, aflat în termen de valabilitate, sau dovada eliberată de instituţiile competente prin care se confirmă datele de identitate ale acesteia, în lipsa actului de identitate; certificatul de naștere. 

În cazul în care tatăl copilului dorește să recunoască paternitatea față de copil, declarația de recunoaștere dată în fața notarului, sau a ofițerului de stare civilă va fi preluată după încetarea stării de urgență.

  1. Ofiţerul de stare civilă va înregistra nașterea şi va transmite unităţii medicale / părintelui, tot prin intermediul serviciilor de poştă electronică securizate, o dovadă privind înregistrarea nașterii, care va cuprinde și codul numeric personal atribuit. Cu această ocazie se va comunica faptul că certificatul de naștere se va elibera persoanei îndreptăţite la încetarea stării de urgenţă.
  2. Documentele originale privind pe noul-născut se vor transmite Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara, în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă, astfel: de către persoana desemnată din cadrul maternității, prin intermediul serviciilor poştale sau prin intermediul unei persoane cu atribuții de curierat desemnată din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara; de către unul dintre părinți, cu ocazia prezentării pentru înmânarea certificatului de naștere, în original; în cazul pierderii sau distrugerii certificatului medical constatator al nașterii, unul dintre părinți va solicita un duplicat al certificatului medical constator al nașterii pe care îl va prezenta la data înmânării certificatului de naștere.

Înregistrarea nașterilor după împlinirea termenului legal se va face după încetarea stării de urgență prin procedura înregistrării tardive a naşterii.

Pentru transmiterea documentelor de referinţă a fost pusă la dispoziţie o adresă de e-mail securizată din domeniul https://www.primariatm.ro, în vederea înregistrării nașterilor produse pe raza municipiului Timişoara, respectiv: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

În continuare se menţine şi posibilitatea depunerii documentelor necesare înregistrării naşterii, personal la sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor. 

Lista actelor necesare pentru înregistrarea naşterii, în funcţie de statutul civil al părinţilor, poate fi consultată aici. (I.N.)