Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) organizează o nouă sesiune de admitere pentru locurile rămase neocupate, finanțate de la bugetul de stat și cu taxă, la ciclul de licență. 

În vederea admiterii, înscrierea candidaților are loc în perioada 9 - 13 septembrie și 12 septembrie în cazul ID și IFR.

Concursul de admitere, fie că este cu probe de verificare a cunoștințelor, fie de dosare, este programat în data de 14 septembrie pentru învățământul de zi și în 13 septembrie în cazul ID și IFR.

Rezultatele se vor afișa în 16 septembrie, iar după cele trei runde de confirmări, rezultate finale vor fi publicate în 18 septembrie.

 

Locuri rămase pentru sesiunea toamnă

Pentru admiterea din luna septembrie 2019, au mai rămas locuri disponibile, pentru ciclul de licență, la următoarele facultăți:
• Facultatea de Automatică și Calculatoare - 5 locuri bugetate și 9 cu taxă;
• Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului - 33 de locuri bugetate și 15 cu taxă;
• Facultatea de Construcții - 32 de locuri bugetate și 22 cu taxă;
• Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale - 30 de locuri bugetate și 29 cu taxă;
• Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică - 34 de locuri bugetate și 20 cu taxă;
• Facultatea de Management în Producție și Transporturi - 18 locuri bugetate și 9 cu taxă;
• Facultatea de Mecanică - 61 de locuri bugetate și 34 cu taxă;
• Facultatea de Inginerie din Hunedoara - 46 de locuri bugetate și 25 cu taxă;
• Facultatea de Arhitectură și Urbanism - 5 locuri bugetate și 8 cu taxă;
• Facultatea de Științe ale Comunicării - 4 locuri bugetate și 43 cu taxă.

Mai multe informații privind admiterea pot fi găsite pe site-ul UPT, în secțiunea dedicată admiterii.

Ioana NICOLESCU