Din luna august, Timişoara este partener, alături de alte oraşe Capitale Europene ale Culturii, într-un proiect intitulat Acţiuni de stimulare a creşterii şi inovării IMM-urilor prin evenimentul Capitală Europeană a Culturii şi moştenirea acestuia.

Proiectul este finanţat prin Programul Interreg Europe, iar valoarea totală a acestuia este de 1,1 milioane de euro, din care 118.163 euro este bugetul alocat Timişoarei.

Obiectivul general al proiectului este de a aduce împreunã regiuni/oraşe europene pentru a participa la un proces interactiv de învăţare şi creaţie pentru promovarea IMM-urilor locale, în timpul şi după evenimentul Capitală Europeană a Culturii.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără realizarea unei analize a experienţei fostelor gazde ale evenimentului Capitală Europeană a Culturii, a nevoilor şi obiectivelor viitoarelor Capitale Europene ale Culturii, transpunerea în exemple de bune practici a acestor experienţe spre a fi utilizate în noile iniţiative de start-up şi pentru consolidarea iniţiativelor deja existente în sectorul IMM, prin implicarea diverşilor actori interesaţi (instituţii publice, responsabili de proiectele CEC-Capitală Europeană a Culturii, ONG); elaborarea şi implementarea de planuri de acţiune locale, transmiterea de recomandări către programul CEC; diseminarea exemplelor de bune practici.

Perioada de implementare este de 36 de luni, începând cu luna august a acestui an.

Partenerii de proiect sunt: Universitatea Finlandei de Est - Intitutul Karelian, Finlanda - Lider, Municipiul Leeuwarden, Olanda - care a fost Capitală Europeană a Culturii în 2018, Fundaţia Incubator, Leeuwarden, Olanda, MateraHub Industrii Culturale şi Creative, Matera, Italia- Matera fiind Capitalã Europeană a Culturii în acest an, Municipiul Rijeka, Croaţia- care va fi Capitală Europeană a Culturii în 2020, Municipiul Timişoara - care va fi Capitală Europeană a Culturii în 2021, Universitatea Vytautas Magnus, Centrul pentru practici de afaceri, Kaunas, Lituania - Kaunas va fi Capitală Europeană a Culturii în 2022. (I.N.)