Casa „Adam Müller-Guttenbrunn” din Timișoara a împlinit 25 de ani activitate, momentul fiind marcat festiv în sala de spectacole a edificiului.

Evenimentul a început cu o slujbă religioasă oficiată de episcopul onorofic Martin Roos.

În sală, printre numeroșii invitați, au fost prezenți, printre alții, Bernd Fabritius, reprezentantul diasporei în Parlamentul federal al Germaniei, Barbara Stamm, ex-preşedinte al Parlamenului landului Bavaria, care au și transmis, cu acest prilej un mesaj germanilor din Banat și România, dar și Ovidiu Ganț, deputat din partea minorității germane în Parlamentul României, și Dan Diaconu, viceprimarul Timișoarei.

Finalizată în anul 1994, Casa „Adam Müller-Guttenbrunn” a devenit un adevărat reper pentru comunitatea germană din Banat, dar și pentru toate instituțiile și ONG-urile care au dorit să desfășoare aici simpozioane, conferințe sau alte tipuri de evenimente. Casa a fost construită cu sprijinul Guvernului Germaniei, iar aici își desfășoară activitatea Forumul Democrat al Germanilor din Banat, Forumul German al Tineretului Bănăţean, Forumul Democrat al Germanilor din Timişoara, Asociaţia foştilor deportaţi în URSS, Universitatea Populară Timişoara, Ansamblul folcloric „Banater Rosmarein”, Ansamblul de seniori „Bunter Herbstreigen”, Corul „Temeswarer Liederkranz”. De asemenea, aici mai funcționează o bibliotecă și un cămin pentru bătrâni.

Petru Vasile TOMOIAGĂ