Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a început seminariile de informare cu privire la finanțările nerambursabile disponibile pentru microîntreprinderi. Acestea se desfășoară cu scopul de a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, ca urmare a noilor oportunități de finanțare.

Regiunea vest dispune de o alocare financiară de 10,77 milioane euro pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 

Seminariile se vor desfășura în fiecare județ al Regiunii Vest. În județul Timiș, la Timișoara, evenimentul va avea loc în data de 29 mai de la ora 11, la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara - Amfiteatrul K1 (Bd. Vasile Pârvan nr. 2b).

În cadrul seminarului, reprezentanții ADR Vest vor prezenta prevederile Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor și anume: criteriile de eligibilitate și selecție, categoriile de cheltuieli eligibile, criteriile de evaluare tehnică și financiară, aspecte practice privind completarea cererii de finanțare și anexele aferente.

De asemenea, se va discuta despre probleme și greșeli în elaborarea și transmiterea proiectelor, spețe întâmpinate în evaluarea și selecția proiectelor.

Seminariile de informare sunt deschise tuturor microîntreprinderilor din regiune interesate de
accesarea fondurilor nerambursabile disponibile în cadrul apelului de proiecte pentru PI 2.1.A a POR.
Participarea la eveniment este gratuită, iar accesul este liber – nu sunt necesare confirmarea prezenței sau o înscriere prealabilă.

Reamintim că apelul de proiecte pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A – Microîntreprinderi este de tip competitiv.
Cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă aici, în intervalul 8 iulie, ora 12 – 8 noiembrie, ora 12.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro, iar valoarea maximă a ajutorului în regim de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi unice din fonduri publice este de 200.000 euro. Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

 

Ioana NICOLESCU