Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest anunță o veste așteptată cu interes în mediul privat: microîntreprinderile din regiune beneficiază de noi oportunități de finanțare.
Până în luna noiembrie pot fi depuse proiecte pentru sesiunea a doua pentru Prioritatea de Investiții 2.1.A - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Microîntreprinderi din cadrul Axei prioritare 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii.

Suma pusă la dispoziția companiilor care vor să se dezvolte este de peste 10 milioane de euro.
Vor fi finanțate proiecte care vizează activități de construire, modernizare, extindere a spațiilor de producție/ prestare servicii ale microîntreprinderilor, precum și dotarea acestora cu active corporale și necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie situat în mediul urban.
Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte, adică în luna mai. Cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși plafonul de minimis, de 200.000 de euro, echivalentul în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului (în baza Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 760/ 25.05.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020).

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției. Valoarea eligibilă reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect”, transmit reprezentanții ADR Vest.

Apelul de proiecte este de tip competitiv, iar cererile de finanțare se vor putea depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, începând cu data de 8 iulie, ora 12.
Termenul limită de depunere a cererilor este data de 8 noiembrie 2019, ora 12.
Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

Versiunea finală a ghidului solicitantului - condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru această prioritate de investiții poate fi consultată pe site-ul ADR Vest.
De asemenea, pentru a veni în sprijinul potențialilor beneficiari, în perioada următoare, ADR Vest va organiza seminarii de informare în toate județele din regiune.

Ioana NICOLESCU