Studenții Universității Politehnica din Timișoara (UPT) aflați în prag de abandon vor beneficia de sprijin pentru a-și continua studiile. Reprezentanții instituției de învățământ anunță înființarea unui Centru de Învățare în Științe Inginerești. Scopul proiectului este acela de a crește rata de promovabilitate la nivel de ciclu de licență și de a reduce numărul cazurilor de abandon școlar.
Centrul de învățare va fi amenajat în incinta clădirii ASPC și va funcționa începând cu primul semestru al anului universitar 2019-2020. Fondurile necesare au fost obținute prin câștigarea unui proiect privind Învățământul Secundar (ROSE) al Ministerului Educației Naționale.


În cadrul proiectului, se va crea un spațiu modern, prietenos, special dedicat asigurării unor condiții optime de studiu individual și asistat, cu precădere pentru studenții aflați în risc de abandon sau de nepromovare. Prin realizarea acestui centru și prin activitățile ce se vor desfășura în aceste spații se dorește sprijinirea studenților din anul I pentru continuarea studiilor și îmbunătățirea performanței educaționale, dar și creșterea capacității acestora de a depăși situațiile critice și lacunele de cunoaștere din domeniul de studiu pentru care au optat”, transmit reprezentanții UPT.

Grupul țintă vizează aproximativ 600 de studenți, cu preponderenţă dintre cei înmatriculați în anul I licență. Tipurile de activități propuse sunt activități de sprijin pentru acomodare, de îndrumare, activități remediale, de consiliere de diverse tipuri și sesiuni de coaching, dezvoltare personală și ateliere de lucru în domenii specifice.

Studenții vor fi asistați de cadre didactice titulare pentru disciplinele la care s-a constatat un grad ridicat de nepromovare, de specialiști în coaching şi dezvoltare personală, consilieri educaţionali şi de carieră, psihologi, studenţi voluntari (din anii superiori ai cilului de licenţă, masteranzi, doctoranzi), membri ai comunităţii Alumni, specialiști din mediul economic etc. De asemenea, va exista câte un coordonator al activităţilor specifice pentru fiecare facultate din UPT (tutor)”, mai spun reprezentanții instituției.

Ioana NICOLESCU