Autoritățile locale așteaptă o expertiză completă a lucrărilor

 

Castelul Huniade din Timișoara își menține porțile închise pentru vizitatori, iar acestea vor rămână așa pentru încă o bună perioadă de timp. Accesul publicului în monumentul istoric se va putea face, cel mai probabil, abia începând cu anul 2021. 

Cu toate că lucrările de reconsolidare au început de mai bine de zece ani, acestea nu sunt nici pe departe finalizate. Intervențiile de consolidare realizate la aripa de nord-vest au fost încheiate la sfârșitul anului trecut, însă nici în momentul de față nu s-a făcut recepția. Membrii comisiei întocmite de Consiliul Județean Timiș (CJT) au decis că este necesară anterior o expertiză a tuturor lucrărilor realizate până la această dată. 

„Am fost direct interesată de identificarea unor surse de finanțare pentru a putea cât mai repede, aș spune eu, în mod realist, până în anul 2021, să dăm acces publicului în Castelul Huniade. Este adevărat că de departe partea de nord-vest, cea care a făcut obiectul lucrărilor care se realizează de zece ani, ar fi zona care s-ar finaliza cel mai repede. Fiind realizată consolidarea acestei părți, ar trebui practic doar recondiționată și dat acces publicului. 

În luna decembrie constructorul ne-a notificat terminarea lucrărilor. Conform legii noi am avut obligația ca în 15 zile să convocăm comisia. Au fost mici probleme legate inclusiv de plata unor cotizații către Inspectoratul de Stat în Construcții, care au determinat o nouă convocare a comisiei în ianuarie 2017. De la momentul acela și până în prezent comisia și-a desfășurat lucrările, și pot spune faptul că în linii mari s-a decis de către majoritatea membrilor comisiei semnarea unui proces verbal de amânare a recepției pe de-o parte, iar pe de altă parte efectuarea unei expertize, care să facă o evaluare a lucrărilor executate în cei zece ani de zile”, a declarat Roxana Iliescu, vicepreședinte al CJ Timiș.

 

„Există dubii privind cerințele fundamentale de calitate a clădirii”

 

Conform spuselor autorităților locale, recepția de finalizare a lucrărilor de la aripa de nord-vest nu a fost semnată deoarece documentația aferentă acestora a ridicat unele probleme. Din acest motiv, orice demers ulterior depinde de expertiza menționată. 

„Noi nu suntem detectivi particulari și nici nu vreau să invoc vreo culpă, pentru că nu suntem noi în măsură să facem lucrul acesta și nu avem niciun fel de interes. În mod principal constructorul cu proiectantul, cu dirigintele de șantier și cu reprezentantul tehnic al muzeului, cu precădere trebuiau să fie în acord și să reglementeze lucrurile de așa manieră încât comisia, odată întrunită, să aibă la dispoziție întreaga documentație aferentă, cu care se va constitui la final cartea tehnică a clădirii. Lucrările, conform inclusiv dispozițiilor de șantier primite, să fie realizate în conformitate cu dispoziția proiectantului și toate celelalte demersuri care trebuiau făcute pentru a fi în regulă, pentru a fi semnată recepția de către comisie la terminarea lucrărilor și pentru a merge mai departe. Nu s-a întâmplat lucrul acesta”, a mai adăugat Roxana Iliescu. 

„În conformitate cu legislația, începând cu punctul de vedere al proiectantului, care stă la baza recepției, au existat niște necorelări și niște lucrări care ridică serioase dubii în fața comisiei. Nu au putut fi analizate ca obiecții ce pot fi remediate și există dubii privind cerințele fundamentale de calitate a clădirii”, a afirmat Angela Glăman, inspector superior în cadrul Serviciul Strategii și managementul proiectelor, CJ Timiș.

Ioana NICOLESCU