Centrul Educativ Buziaș pune la dispoziția persoanelor fizice și juridice, forță de muncă specială necalificată, pentru executarea diverselor nevoi edilitare sau diferitelor lucrări în domeniul construcțiilor, agriculturii, etc.

Numărul persoanelor internate disponibile pentru a efectua diferite munci necalificate este de 30. Aceștia pot lucra ca și grup compact sau în grupuri mai mici, în funcție de solicitarea beneficiarului.

Folosirea forţei de muncă speciale prezintă numeroase avantaje, dintre care enumerăm: se elimină plata contribuţiilor suplimentare care se plătesc în mod curent pentru un angajat ( CAS, şomaj, sănătate, cărţi de muncă, fond de risc, etc.); se elimină problemele generate de legislaţia muncii (concedii de odihnă, concedii medicale, contract colectiv de muncă, libere pentru nevoi personale, ore suplimentare etc; în caz de intemperii sau alte probleme, poate fi sistat  temporar lucrul cu persoanele internate, fără cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului; clauzele contractuale sunt negociabile în funcţie de efectivele utilizate, perioade de plată, distanţă, tipul de lucrări etc.; tariful orar este negociabil.

În plus, participarea tinerilor internați la activități de acest fel, contribuie la dezvoltarea și exersarea abilităților necesare ulterior punerii în libertate, constituie un stimulent în schimbarea comportamentală (doar tinerii cu un comportament constant pozitiv pot presta activități lucrative în comunitate) și oferă totodată, celor implicați, sentimentul de apartenență la societatea civilă și satisfacția câștigului financiar din muncă onestă.

„Ne exprimăm convingerea că alături de sprijinul comunităţii locale şi cu implicarea acesteia, poate creşte nivelul şi eficienţa intervenţiei recuperative contribuind astfel la normalizarea relaţiilor sociale şi dezvoltarea continuă a comunităţii locale, bazată pe integrare pe piaţa muncii a tuturor categoriilor sociale în general şi a celor vulnerabile, în particular”, transmit reprezentanți ai Centrului Educativ Buziaș.

Persoanele interesate se pot adresa pentru detalii și pentru încheierea unui contract între părți, la sediul Centrului Educativ din Buziaș, situat pe strada Florilor 14, de luni până vineri între orele 08 - 15.

Ioana NICOLESCU