Universitatea Politehnica Timișoara ocupă locul 1 în „Topul transparenţei universităţilor publice”, realizat de Societatea Academică din România, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România și Federația Studenților din Elveţia.
Analiza este făcută în cadrul programului de cooperare elvețiano-român şi are ca scop „schimbarea mediului universitar prin implicarea studenților și schimb de bune practici”. Mai exact, s-au analizat siteurile tuturor universităţilor din România şi s-a urmărit transparenţa: datelor de contact generale în cadrul Universităților; anunțurilor pentru licitații și achiziții publice; anunțurilor pentru angajări și scoaterea la concurs a posturilor vacante; anunțurilor despre programe de mobilități pentru studenți; declarațiilor de avere și de interese; rapoartelor de activitate anuale; detaliilor despre Comisia de etică și funcționarea acesteia; organigrama și contactele angajaților universității; existența Codului drepturilor și obligațiilor studentului (Statutul Studentului); listelor cu taxele percepute de universitate; Cărţii universitare publice; hotărârilor structurilor de conducere (Senat universitar, Consiliu de Administrație); procesele verbale ale şedinţelor structurilor de conducere; şi a rezultatelor evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi.
Din cele 55 de Universităţi analizate în cadrul programului, Politehnica din Timişoara ocupă locul I, pe locul II este Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, urmate apoi de Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Este un concept nou pentru România, implementat pentru întâia oară şi reprezintă un demers important de monitorizare a integrității și a bunei guvernări în universități.
„Iată că alături de performanțele academice deosebite ale studenților și cadrelor didactice, conturarea și implementarea unor programe de studii relevante pentru viitorii specialiști, universitatea se bucură și de o recunoaștere a eficienței administrative, respectiv a transparenței de care instituția dă dovadă. Această nominalizare ne bucură, dar în același timp ne obligă să menținem standardul ridicat și să creștem în mod constant prestigiul Universității Politehnica Timișoara atât în plan academic, profesional cât și din punct de vedere administrativ, în mod eficient și transparent”, spune prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban, rectorul UPT.
Andreea VASILESCU